Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα: Συνοπτική παρουσίαση με 16 άξονες.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 16χρονη πόλη - Οκτώβριος 2010


H Αυτόνομη Δημοτική Παράταξη 16χρονη πόλη με επικεφαλής- υποψήφια Δήμαρχο Κορυδαλλού, τη Μερόπη Κατσάνου φιλοδοξεί να να γίνει ο καταλύτης αλλαγών σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των συμπολιτών μας.
Aπαιτείται ένα ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στη λειτουργία του Δήμου μας. Η  περίοδος της στασιμότητας και της μίζερης διαχείρισης της καθημερινότητας είναι ανάγκη να παρέλθει. Ως αυριανή Δημοτική Αρχή διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα  επιδιώκουμε την υλοποίηση σχεδίων που θα αλλάξουν το αστικό περιβάλλον της πόλης μας.
Ο Κορυδαλλός, όπως και πολλοί άλλοι Δήμοι διαμορφώθηκαν υπό το καθεστώς που εισήγαγε ο πρώτος οικιστικός νόμος το 1923, είτε οργανωμένα είτε νομιμοποιώντας εκ των υστέρων την αυθαιρεσία. Οι ανάγκες της εποχής τότε επέβαλαν τον καθορισμό μικτών χρήσεων εντός του οικιστικού ιστού που διευκόλυνε τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα σε κάθε πόλη ώστε να αποτελεί χώρο διαβίωσης, αναψυχής και εργασίας. Αυτό το στοιχείο, που προσδιορίζει την πόλη μας και ήταν ως ένα βαθμό τυχαίος καρπός της ιστορικής αδράνειας, οφείλουμε να διαφυλάξουμε,  αναπτύσωντας περισσότερο τη συμβατότητα των μικτών χρήσεων με την κατοικία.
Οι μικτές χρήσεις εντός του οικιστικού ιστού δίνουν ζωντάνια και ποικιλομορφία στις γειτονιές μας, αποτρέπουν τη γκετοποίηση που παρατηρείται σε περιοχές του λεκανοπεδίου. Δε θέλουμε μία πόλη κατακερματισμένη σε μονοδιάστατες ζώνες, επιδιώκουμε τη συμπαγή πόλη με μικτές χρήσεις, την ώσμωση του ιδιωτικού με το δημόσιο χώρο. Πυξίδα μας η διεύρυνση, των χώρων πρασίνου, των κοινόχρηστων χώρων, με πολλαπλό χαρακτήρα για να γίνει η ζωή στην πόλη βιώσιμη, να διευκολυνθούν οι ήπιοι τρόποι μετακίνησης, να αποκτήσει αξία ο Δήμος μας.
H 16χρονη πόλη φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βιώσιμη αναζωογόνηση της πόλης μας. Εργαλείο μας η προγραμματική δράση  που  ορίζεται συνοπτικά με τους παρακάτω  άξονες:
1.      Διαφάνεια, δημοσιότητα, νομιμότητα σε όλες τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής. Εφαρμογή αρχών αποτελεσματικής διοίκησης και αξιοποίησης του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου. Συνεργασία του προσωπικού του Δήμου με τα αιρετά στελέχη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ανάδειξη του επαγγελματισμού και της προσφοράς ενός εκάστου. Όλες οι κρίσεις προϊσταμένων στο Δήμο γίνονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με αξιοκρατικό τρόπο και όχι κατά τη βούληση των διοικούντων. Οδηγός μας οι ανάγκες των πολιτών ,που θα βρεθούν στο προσκήνιο, αντί των μηχανισμών και των προσώπων που τους στελεχώνουν..
2.      Μείωση 20% σε σχέση με την απερχόμενη διοίκηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας του Δήμου που αφορούν στις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των αιρετών και μετακλητών στελεχών στη διοίκηση του Δήμου και των νομικών προσώπων - πέραν των οικονομιών που επιφέρει ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης προμηθειών, αποθήκης και έργων. Αναβάθμιση του δικτυακού τόπου του Δήμου, με διαδραστικές λειτουργίες που θα εξυπηρετούν άμεσα το Δημότη -χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και θα μειώσουν το διοικητικό και γραφειοκρατικό φορτίο.
3.      Οργάνωση και τυποποίηση όλων των πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ή πρόκειται να αναπτύξουμε στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (κέντρο επιμόρφωσης νέων τεχνολογιών, σχολές γονέων, ωδείο, ΚΑΠΗ, συμβουλευτικό κέντρο για τη νεολαία και την εργασία κλπ) με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους στο μέλλον προς όφελος της κοινωνικής συνοχής. Δημιουργία μόνιμου εικαστικού χώρου στο δήμο.
4.      Έμφαση στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, ιδιαίτερα στην ανακύκλωση, με κίνητρα στο προσωπικό που εργάζεται υπό δυσμενείς συνθήκες. Ανάδειξη της ύψιστης υπηρεσίας που παρέχουν στην πόλη.
5.      Μείωση του δανεισμού και του κόστους που τον συνοδεύει. Παρά το διπλασιασμό του δανεισμού την τελευταία τετραετία , η μείωση του δανεισμού πρέπει να επιτευχθεί χωρίς καμία επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη. Αντίθετα, θα επιδιωχθεί παράλληλα με τις άμεσες οικονομίες η αποδοτικότερη λειτουργία των εισπρακτικών μηχανισμών του Δήμου προς όφελος των νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων της πόλης μας. Συνεργασία με όλες τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στο δήμο μας, διαφάνεια και ταχύτητα στην έκδοση αδειών για την ίδρυση νέων. Έλεγχος στη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, της υγιούς επιχειρηματικής δράσης και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
6.      Στο μείζον θέμα των αστικών μεταφορών διακρίνουμε και εστιάζουμε σε τρία σημεία: στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη διαμπερή και στην τοπική κυκλοφορία. Η αποφυγή χρήσης του αυτοκινήτου αλλά και η «έξωση»» της διαμπερούς κυκλοφορίας από τις τοπικές οδούς θα βοηθηθούν από το μετασχηματισμό αρκετών εξ αυτών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, η αντικατάσταση της ασφάλτου από ψυχρότερο γήινο ύλικο, η αποκάλυψη του εδάφους με ανάπτυξη γραμμικών, υψηλών, απλών ή διπλών και συνεχών δενδροστοιχιών, η διεύρυνση του πλάτους των πεζοδρομίων, είναι αποφασιστικής σημασίας για την μείωση της τοπικής κυκλοφορίας. Δημιουργείται μέσω των συνεχών δενδροστοιχιών ένα αδιάλλειπτο, οπτικό, ηχητικό, περιβαλλονικό φράγμα προς την κίνηση, που μειώνει το θόρυβο, τη σκόνη, τους ρύπους και αυξάνει τη σκίαση οδών και πεζοδρομίων αλλά και  αθροίζει αισθητικό και κυκλοφοριακό όφελος. Θα γίνει δυνατό ως ένα βαθμό να υποκατασταθεί η τοπική κυκλοφορία με αυτοκίνητο από το περπάτημα και το ποδήλατο. Η έλευση του metro στην πόλη μας λόγω αλλεπάλληλων λαθών της προηγούμενης κυβέρνησης δεν προβλέπεται νωρίτερα από 7-8 χρόνια, στο μεσοδιάστημα θα πρέπει σοβαρά να βελτιώσουμε τη σύνδεση της πόλης μας με το σύστημα των μέσων σταθερής τροχιάς. Η λειτουργία σε λίγους μήνες του νέου σταθμού του metro στα όρια Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου μειώνει την απόσταση από το δίκτυο και καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της λεωφορειακής σύνδεσης μέσω της ΕΘΕΛ αλλά και του Δήμου. Παράλληλα, παρά τα τωρινά προβλήματα του ΟΣΕ, η υφιστάμενη ήδη λειτουργία του προαστιακού αλλά και η αναμενόμενη αναβάθμισή του ως ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών αυξάνει τη σπουδαιότητα των σταθμών «Ρέντης» και «Λεύκα» που απέχουν μόλις 2-2,5 km από το κέντρο της πόλης και μπορούν, εάν υπάρξει λεωφορειακή σύνδεση, να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της διαμπερούς κυκλοφορίας στην πόλη μας.
7.      Δημιουργία ενιαίου πολυθεματικού πάρκου (εκπαιδευτικό πάρκο, διοικητικό πάρκο με δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής, αμιγές πάρκο) στους χώρους των 88 στρεμμάτων, των φυλακών και του ασύλου. Θα είναι ο κόμβος που θα συνδέει οργανικά και λειτουργικά τον παλιό Κορυδαλλό, τον Άνω Κορυδαλλό και το Σχιστό. Η πόλη μας θα πάψει να παρουσιάζει έναν έντονα ελλειπτικό χαρακτήρα με πολωμένες λειτουργίες, θα ενισχυθεί ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας της και θα βελτιωθεί το μικροκλίμα της πόλης μας. Ειδικότερα απαιτείται να ακυρώσουμε τις σπατάλες και τις παρεμβάσεις βιτρίνας, αντίθετα με τους διατυπωμένους σκοπούς της σημερινής διοίκησης του δήμου, όπως προκύπτει από την «μελέτη ανάπλασης» των 10 στρεμμάτων στις γυναικείες φυλακές με το εξωφρενικό ποσό των 6.000.000 €. Ιδιαίτερα ο επαρχιώτικος μικρομεγαλισμός εκφράζεται από το σχέδιο δημιουργίας «λίμνης» 2 στρεμμάτων, ευεργετώντας εργολάβους και κουνούπια, σε βάρος του πράσινου χαρακτήρα της έκτασης. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι η ανάπλαση των 230 στρεμμάτων του Πεδίου του Άρεως, που ήγειρε πολλές ενστάσεις, κόστισε 9.100.000 €. Σωστή αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων, των 88 στρεμμάτων, του πρώην ασύλου και του χώρου των γυναικείων φυλακών που απελευθερώνεται, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποκάλυψη του εδάφους, με αύξηση της βλάστησης παντού με ενδημικά είδη της Αττικής και της Αν. Μεσογείου. Το κάθε σχολείο αναλαμβάνει δράση για τη φροντίδα του εδάφους και της βλάστησης  στο προαύλιό του και στους κοινόχρηστους χώρους των 88 στρεμμάτων. Είναι ανάγκη να περιοριστεί η οριζόντια κάλυψη κάτω του 50% στις εκτάσεις που απελευθερώνονται και θα φιλοξενήσουν υποδομές. Στη θέση των φυλακών δημιουργείται ένα εκτεταμένο πάρκο άνω των 60 στρεμμάτων, με τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού οικοσυστήματος, με ήπιες παρεμβάσεις στο εσωτερικό του, που θα αφορούν σε χάραξη μονοπατιών, πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμου. Η δημιουργία του πολυθεματικού πάρκου αλλάζει αποφασιστικά την πόλη μας.
8.      Το σύνολο των πολιτικών των προηγούμενων ετών για τα 114 στρέμματα στο χώρο των πρώην λατομείων, κατέρρευσε παρά το θετικό γεγονός ότι η κεντρική εξουσία -επιτέλους - έκανε το χρέος της απαλλοτριώνοντας το χώρο υπέρ του Κορυδαλλιώτικου λαού. Σχέδιo και δέσμευσή μας ως αυριανή δημοτική αρχή : αποκατάσταση του τοπίου στο χώρο των πρώην λατομειών, με δημιουργία πρανών, εδαφικού καλύμματος και φύτευση του ανάγλυφου στο σύνολό του. Εξαλείφουμε την ουλή από το σώμα του Κορυδαλλού αυτή την περιβαλλοντική και αισθητική βαρβαρότητα που είναι ορατή από την Ακόπολη. Αλλάζουμε τις υφιστάμενες μελέτες με επιπλέον πράσινο και υψηλή βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μισό-μισό στη χρήση, 50% αθλητικές εγκατάσεις και βοηθητικές υποδομές, 50 % αστικό πάρκο στο σύνολο των 114 στρεμμάτων.
9.      Η οικιστική πίεση στο όρος Αιγάλεω εντάθηκε, εγκαταστάθηκαν πολλές οχλούσες δραστηριότητες, φερόμενοι ιδιοκτήτες περιμένουν την ευκαιρία για real estate. Επιπλέον ένα καθεστώς αναρχίας και αυθαιρεσίας κυριαρχεί, τα λίγα δέντρα αποψιλώνονται, μπάζα και απόβλητα απορρίπτονται, αυθαίρετες κατοικίες εμφανίζονται πάλι σε εκτάσεις εκτός σχεδίου, που τεμαχίστηκαν ή πωλήθηκαν παράνομα. Δεσμευόμαστε, να οριοθετήσουμε και να προστατεύσουμε το τμήμα του βουνού που μας ανήκει, με αυτεπιστασία, και περιορισμό του outsourcing να προχωρήσουμε συντεταγμένα στη φύτευση και την προστασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης. Στην προσπάθεια μας αυτή, αρωγοί μπορούν να είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια του δήμου μας. Δημιουργούμε σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του νέου δάσους με χρήση της τεχνολογίας αλλά και την παρουσία προσωπικού ασφαλείας του Δήμου.
10.  Διαφύλαξη, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων πλατειών της πόλης μας. Οι πλατείες μας ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου) , Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Γεωργίου, Αλησμόνητων Πατρίδων (παλιό νεκροταφείο), Μερκάτη αποτελούν ουσιώδες γνώρισμα του Κορυδαλλού. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Κάποιες σχετικά επιτυχημένα άλλες όχι αναπλάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι χρέος και προτεραιότητα της δημοτικής αρχής μέ ίδια μέσα να αναπτύξει το πράσινο στις πλατείες, να διευρύνει τη λειτουργικότητά τους, να μην τις θεωρεί ευκαιρίες για αμφίβολης ποιότητας επιχειρηματικά σχέδια σε βάρος του ελεύθερου και κοινόχρηστου χαρακτήρα τους. Είναι απαίτηση όλων μας να μπει ένα τέλος σε αποτυχημένες αναπλάσεις που ως μοναδικό αποτέλεσμα είχαν, την αλλαγή πλακοστρώσεων και φωτισμού, το κέρδος μελετητών και εργολάβων, τη σπατάλη δημόσιου χρήματος.
11.  Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατόδρομου στο πολυθεματικό πάρκο και στον οικιστικό ιστό της πόλης κατά μήκος των πεζοδρόμων και των οδών ήπιας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων δεν θα γίνει σε βάρος των πεζοδρομιών ή των κοινόχρηστων χώρων αλλά κυρίως σε βάρος της αποκλειστικής χρήσης των οδών από τα αυτοκίνητα.
12.  Οι αρμοδιότητες ενός δήμου είναι πεπερασμένες δεν μπορούν να επηρεάσουν παρά ελάχιστα τη μακροοικονομία, όμως μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό την οικονομία σε τοπικό επίπεδο αφού η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος ενισχύει τις τοπικές επιχειρήσεις, αναβαθμίζει τις κατοικίες των συμπολιτών μας. Προσπερνούμε τους λόγους των επαγγελματιών της πολιτικής και του περιβάλλοντος, αφού εμείς ήδη βιώνουμε τις συνέπειες της μικροκλιματικής αλλαγής. Με τις δράσεις μας συμβάλλουμε στην άρση του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας που ταλαιπωρεί τους δημότες στη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες αφού η θερμοκρασία είναι 5-6o C υψηλότερη του κανονικού. Η κυριαρχία του τσιμέντου και της ασφάλτου με τη μεγάλη θερμοχωρητικότητα - θερμοαγωγιμότητα και την απουσία υγρασίας έναντι του φυσικού εδάφους έχει ως αποτέλεσμα η επιφάνειά τους να μετατρέπεται το καλοκαίρι σε θερμοσυσσωρευτή, ο οποίος απάγει τα θερμικά φορτία στην πόλη το βράδυ. Κατά μέσο όρο τα 5πλάσια θερμικά φορτία που αποθηκεύει το μπετόν τα αποδίδει στην ατμόσφαιρα το βράδυ έως 10 φορές γρηγορότερα από το έδαφος. Η αναδάσωση του αποσαθρωμένου και ξεπλυμένου από το εδαφικό κάλυμμα Αιγάλεω, η άμεση επιχωμάτωση και αποκατάσταση του τοπίου στο χώρο των λατομείων, βελτιώνει τη θερμική συμπεριφορά του εδάφους. Η προσθήκη των νέων χώρων ,  κοινόχρηστων , πρασίνου και αναψυχής, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 500 στρεμμάτων, δημιουργεί ένα αστικό περιβάλλον φιλικότερο στους δημότες, συμβάλει στην άρση του φαινομένου της θερμονησίδας, η βιοκλιματική πίεση στουν πληθυσμό αμβλύνεται, δημιουργείται μία ώσμωση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος στο βουνό και του αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος εντός της πόλης.
13.  Προοδευτική αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων σε αντίστοιχα βιοκλιματικά, με την άμβλυνση των ενεργοβόρων χαρακτηριστικών του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Παροχή συμβουλών και τυποποίηση της διαδιακασίας από το δήμο για την εφαρμογή βιοκλιματικών χαρακτηριστικών στις οικίες των δημοτών. Αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων (εξωτερικές όψεις, ταράτσες). Με προδιαγραφές που θα θέσει η Δημοτική αρχή κατόπιν διαβούλευσης και την παράλληλη παροχή κινήτρων.
14.  Στροφή στην ποιότητα. Με λυμένα βασικά προβλήματα υποδομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το βάρος μετατοπίζεται στην ποιότητα. Τα σχολικά κτίρια, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα , αλλά και ο περιβάλλον χώρος απαιτείται να υπηρετούν τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και την αρχιτεκτονική τοπίου. Με την ενεργειακή και την αισθητική αναβάθμιση των σχολείων, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός φιλικού σχολικού περιβάλλοντος.
15.  Αύξηση του αριθμού των παιδικών σταθμών σε σημείο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες περισσότερων δημοτών μέσα στην τετραετία. Μέριμνά μας κάθε γονιός να έχει τη δυνατότητα να εγγράφει τα παιδιά του σε βρεφονηπιακό σταθμό. Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της προσφερόμενης υπηρεσίας με λογικά τροφεία-δίδακτρα επιτάσσει την καλύτερη αντιμετώπιση των ελλείψεων στο κτιριακό. Λειτουργία των νηπιαγωγείων ως ολοκληρωμένων μονάδων υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης δύο τάξεων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της υποδομής αρμοδιότητας του δήμου.
16.  Βελτίωση των αθλητικών υποδομών και διεύρυνση της λειτουργίας τους ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της νέας γενιάς και των δημοτών ευρύτερα για άθληση. Αναδεικνύονται οι δυνατότητες που θα παρέχει το ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας για ποδήλατο και joking αλλά και οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων για δραστηριότητες τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές συντεταγμένα με το ανάλογο προσωπικό ασφαλείας.
Παραθέσαμε σε αδρές γραμμές τις επικεφαλίδες του προγράμματός μας, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Η Μερόπη Κατσάνου ως αυριανή Δήμαρχος και ο συνδυασμός της γνωρίζουν καλά ότι η η υλοποίηση του προγράμματος επηρεάζεται από τη μείωση των πόρων από την κεντρική διοίκηση λόγω της βαθειάς ύφεσης. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, η επόμενη δημοτική αρχή θα κινηθεί στην κόψη του ξυραφιού. Η συνετή διαχείριση, η ορθολογική κατανομή των υλικών και ανθρώπινων πόρων, η διάθεση προσφοράς και πάνω από όλα το όνειρό μας για ένα διαφορετικό, ανθρώπινο και πράσινο Κορυδαλλό μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
Από σένα αγαπητέ φίλε, δημότη της πόλης μας, ζητάμε τη βοήθειά σου, τη συμμετοχή σου, τον έλεγχό σου, την Κυριακή 7 Νοέμβρίου 2010 εξαρτάται μόνο από σένα, είναι στο χέρι σου να επιλέξεις μία εντελώς διαφορετική διαχείριση των κοινών μας υποθέσεων. Αποτελεί υποχρέωσή σου να συμβάλλεις ώστε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά κάτι για το οποίο εμείς θα είμαστε περήφανοι και εκείνοι θα μας μνημονεύουν.
Στις 7 Νοεμβρίου 2010 ψηφίζω Μερόπη Κατσάνου
λέω ναι στον Κορυδαλλό 16χρονη πόλη Σημείωση: Οι παραπάνω βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις, συντάχθηκαν από την επιτροπή προγράμματος για λόγους πρακτικούς, αφού το αναλυτικό πρόγραμμα καταλαμβάνει περίπου 24 πυκνές σελίδες -χωρίς εισαγωγές φωτογραφίες και επιλόγους.
Για λόγους οικονομικούς, η εκτύπωση του αναλυτικού προγράμματος γίνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, ενώ τα παραπάνω 16 σημεία, θα τυπωθούν σε μεγαλύτερη ποσότητα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα, εντός πολύ μικρού διαστήματος, -γίνεται pdf αρχείο - και σε λίγες ώρες θα είναι ανεβασμένο στην τράπεζα ιδεών και στο κεντρικό ιστολόγιο με ειδικές παραπομπές.
Παρακαλούμε τους φίλους της κίνησης, να βοηθήσουν στην γνωστοποίηση του προγράμματος τυπώνοντας με πρωτοβουλία τους όσα αντίγραφα μπορούν και διανέμοντάς τα.

ημερομηνία ανάρτησης: 17 Οκτωβρίου 2010

2 σχόλια:

anestis είπε...

τι θέση έχετε για το πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"?

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 16χρονη πόλη είπε...

@anestis
άλλο πράγμα το πρόγραμμα, άλλο πράγμα οι "θέσεις". Συνδέονται μεν, αλλά το πρόγραμμα περιέχει τις προδιαγεγραμμένες δράσεις που θα ακολουθήσουμε εάν γίνουμε διοίκηση. Πάντως η θέση για τον Καλλικράτη είναι εδώ (ακριβώς στην προηγούμενη ανάρτηση) αρκετά αναλυτικά. http://korydallosidees.blogspot.com/2010/09/blog-post_24.html

Με την ευκαιρία, εννοείται ότι οι θέσεις, πολλές από τις οποίες -για ειδικά θέματα, π.χ. ΚΥΤ ΔΕΗ, έχουν διατυπωθεί πολύ αναλυτικά σε εκατοντάδες αναρτήσεις του ιστολογίου http://16xronipoli.blogspot.com/
ενσωματώνονται αυτονόητα στο πρόγραμμα, δεν παίρνουμε τίποτα πίσω, δεν χρειάζεται όμως να επαναλαμβανόμαστε με λεπτομέρειες, προκειμένου τα κείμενα να είναι πρακτικά, σαφή, εύληπτα και αύριο αποτελεσματικά εφόσον διοικήσουμε.
Εδώ ας πούμε είναι η θέση της κίνησης για το ΔΝΤ:

http://korydallosidees.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

Εννοείται πως έχει επηρεάσει το πρόγραμμα μας και εννοείται πως δεν παύει να ισχύει επειδή διατυπώθηκε και πρόγραμμα.


ΔΕΚΑΕΞΑΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ